MENUMain page
Naše historie
Více informací o naší firmě
Letecká oprávnění a certifikáty
Současné výrobky a hlavní činnosti
Výroba
Seznam výrobků
Formulář požadavků na výrobekDotazník pro zákazníkySeznam servisních středisekZákladní popis výrobků a technické údaje
Servisní Bulletiny
Revize: Datum: 12.listopadu 2021
Čís. Obsah Dat. vydání
No. 1AR INTERVALY GENERÁLNÍCH OPRAV, CELKOVÁ
PROVOZNÍ ŽIVOTNOST A POSTUPY PRO
ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI VRTULÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ AVIA PROPELLER
Datum: 5.března 2021
No. 2N Possible Spinner Assemblies for AVIA Propellers 14.února 2019
No. 3O Possible Governors, Feathering Pumps, Oil Distributors and Synchrophaser Systems for AVIA Propellers November 12, 2021
No. 4K De-icing Systems of AVIA Propellers 14.února 2019
No. 5H List of AVIA Propeller Certified and Experimental Installations 14.února 2019
No. 6F Vrtule typových řad V410, V500, V503, V506, V520 Stanovení kalendářní doby do GO, Periodická vizuální kontrola vrtulových listů a Zrušení prodlužování kalendářní doby do GO v provozu 20. 04. 2009
No. 7 Kontrola a modifikace regulátorů vrtule řady P-W( )-( ) 7.března, 2013
No. 8 KONTROLA A MODIFIKACE REGULÁTORŮ P-W22-1 12.září, 2013
No. 9A AV-725-1-E-C-F-R(W): Inspection of Beta Feedback Mechanism January 28, 2016
No. 10A Introduction of P-S-2A Beta Switch March 7, 2018
No. 11 Propeller Governor P-W22-3, P-W25-3 and Beta Switch P-S-2B June 17, 2019
No. 12 Modification of Propeller Governor P-W20-1 and P-W20-1S December 3, 2021

1. Typ vrtule: V 210 (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V 210/3b Ukončení výroby nových vrtulí 25. 11. 2003 031125.PDF
V 210/2b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

2. Typ vrtule: V 310 (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V 310/2b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

3. Typ vrtule: V 410 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V410/2-I/59 Montáž vrtule V 410 na motor příp. demontáž vrtule s motoru. 1. 1. 1959 590101.PDF
V410/3-I/59 Použití správné konsoly stavěcího elektrického ústrojí při zvláštní objednávce náhradních dílů. 1. 4. 1959 590401.PDF
V410/9-I/61 Doplňky k technickým popisům provozním instrukcím pro vrtule V 410 a V 410A. 1. 1. 1961 610101.PDF
V410/10-I-61 Upřesnění mazání vrtulí V 410, V 410A, V 410T a V 410AT. 1. 4. 1961 610401.PDF
V410/11-I/61 Technický popis a provozní instrukce vrtulí V 410, V 410A, V 410T a V 410AT. 1. 7. 1961 610701.PDF
V410/12 Konečné stanovení životnosti vrtulí a zvýšení doby do I. GO (revize). 26. 9. 1972 nahrazen
SB-1
V410/15b Ukončení výroby nových vrtulí 25. 11. 2003 031125.PDF
V 410/14b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

4. Typ vrtule: V 500A Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V500A/2 Kontrola dotažení matice připevňující vrtuli k motoru. 13. 9. 1982 820913.PDF
V500A/3 Doporučené doby mezi GO a životnosti vrtulí V 500A a V 503A. 1. 7. 1991 nahrazen
SB-1
V500A/4-R2 Provozně technická příručka letecké vrtule V 500A - vydání anglické verze 23. 6. 2003 030623.PDF
V500A/6a Příruba rozvaděče č. v. P 7900-6111 letecké vrtule V 500A - kontroly. 15. 4. 1994 940415.PDF
V500A/7a Kontroly příruby rozvaděče č. v. P 7900.01 vrtule V 500A používané v akrobatickém provozu. 18. 4. 1995 950418.PDF
V500A/8a-R4 1. Provozní lhůty do generální opravy a životnosti letecké vrtule V 500A a rozvaděčů tlakového oleje typů P7900.01 a LUN 7902.
2. Změny v "Provozně technické příručce V 500A", č. příručky 060-8911.7
21. 1. 2003 nahrazen
SB-1
V500A/9a Možnosti opakovaného prodloužení doby do GO určené počtem roků u vrtulí typu V 500A a rozvaděčů tlakového oleje typů P 7900.01 a LUN 7902, které nemají vyčerpanou provozní lhůtu do GO určenou počtem letových hodin. 11. 3. 2002 nahrazen
SB-1
V500A/11b Možnost náhrady rozvaděče tlakového oleje P 7900.01 rozvaděčem LUN 7902. 22. 6. 1999 990622.PDF
V500A/12a-R1 Neschválený způsob opravy poškození vrtulového listu.
Zkrácený závěr Technické zprávy č. 4300477 a ukázky trhlin na vrtulovém listu (pdf 192 kB)
20. 9. 2004 040920.PDF
V 500A/10b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

5. Typ vrtule: V 503 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V503/2 Odstranění netěsností vrtulí V 503. 3. 8. 1968 680803.PDF
V503/4 Určení životnosti vrtulí V 500A, V 503 a V 503A a dob do generálních oprav. 16. 1. 1976 nahrazen
SB-1
V503/5 Kontrola dotažení matice připevňující vrtuli k motoru. 13. 9. 1982 820913.PDF
V503/6 Náhrady oleje MK 8P olejem MS8P pro provoz vrtulí V 503, A. 11. 2. 1990 900211.PDF
V503/9b Ukončení výroby nových vrtulí 25. 11. 2003 031125.PDF
V 503/8b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

6. Typ vrtule: V 503A Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V503/2 Odstranění netěsností vrtulí V 503. 3. 8. 1968 680803.PDF
V503/5 Kontrola dotažení matice připevňující vrtuli k motoru. 13. 9. 1982 820913.PDF
V503/6 Náhrady oleje MK 8P olejem MS8P pro provoz vrtulí V 503, A. 11. 2. 1990 900211.PDF
V503A/7 Doporučené doby mezi GO a životnosti vrtulí V 500A a V 503A. 1. 7. 1991 nahrazen
SB-1
V503A/8 Doporučené doby mezi GO a životnosti vrtulí V 503A. 1. 8. 1991 nahrazen
SB-1
V503A/11a Neschválený způsob opravy poškození vrtulového listu.
Zkrácený závěr Technické zprávy č. 4300477 a ukázky trhlin na vrtulovém listu (pdf 192 kB)
20. 9. 2004 040920.PDF
V 503A/10b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

7. Typ vrtule: V 503AP Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V 503AP/1b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

8. Typ vrtule: V 506 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V506/1-I/62 Netěsnost rozvaděče oleje vrtulí V 506. 2. 5. 1962 620502.PDF
V506/3-I/63 Upevňovací šrouby V 506-2203 na letadlech L 200D. 1. 1. 1963 630101.PDF
V506/4-I/64 Rozvaděče tlakového oleje vrtulí V 506 24. 3. 1964 640324.PDF
V506/5-I/64 Demontáž přední části krytu vrtulí V 410, V 411B a V 506. 25. 3. 1964 640325.PDF
V506/6-I/64 Seřizování regulátoru otáček LUN 7810. 1. 9. 1964 640901.PDF
V506/7-I/65 Zamezení přetažení objímky vrtule V 506 č. v. V 506-2005. 30. 3. 1965 650330.PDF
V506/8-I/68 Pročištění servomechanismu vrtule V 506 v let. provozu SSSR. 4. 11. 1968 681104.PDF
V506/9 Konečné stanovení životnosti vrtulí a zvýšení doby do I. GO (revize). 26. 9. 1972 nahrazen
SB-1
V506/12b Ukončení výroby nových vrtulí 25. 11. 2003 031125.PDF
V 506/11b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

9. Typ vrtule: V 508 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508/2 Příručka "Technický popis a návod k obsluze vrtulové jednotky VJ 8.508" - překmity otáček. 5. 8. 1977 nahrazen E-1500
V508/3 Příručka "Technický popis a návod k obsluze vrtulové jednotky VJ 8.508" - instrukce pro opravu topných těles. 3. 8. 1977 nahrazen E-1500
V508/1a Příručka "Technický popis a návod k obsluze vrtulové jednotky VJ 8.508B" - přestavba letounů L 410M na L 410MA. 10. 4. 1980 nahrazen E-1500
V508/2a Příručka "Technický popis a návod k obsluze vrtulové jednotky VJ 8.508" a "VJ 8.508B"- zrušit "Kontrola radiální vůle vrtulového listu". 31. 12. 1987 nahrazen E-1500
V508/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508/4a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508/5a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508/1b Provozní doba do GO vrtulí V 508 a V 508B. 10. 12. 1979 nahrazen
SB-1
V508/2b Příručka pro technický provoz vrtulí V 508 - Změna v uložení závěsného čepu jistící pružiny na páce "Zv". 30. 6. 1984 nahrazen E-1500
V508/3b Provozně technická příručka vrtule V 508B "Dotažení šroubků mikrospínače "V" regulátoru" - zrušit. 1. 1. 1987 nahrazen E-1500
V508/6b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V508/7b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V 508/5b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

10. Typ vrtule: V 508B Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508B/1a Příručka "Technický popis a návod k obsluze vrtulové jednotky VJ 8.508B" - přestavba letounů L 410M na L 410MA. 10. 4. 1980 nahrazen E-1500
V508B/2a Příručka "Technický popis a návod k obsluze vrtulové jednotky VJ 8.508" a "VJ 8.508B"- zrušit "Kontrola radiální vůle vrtulového listu". 31. 12. 1987 nahrazen E-1500
V508B/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508B/4a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508B/5a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508B/1b Provozní doba do GO vrtulí V 508 a V 508B. 10. 12. 1979 nahrazen
SB-1
V508B/2b Zvýšení provozní doby do GO pro vrtule do 1. 1. 1981. 23. 10. 1981 nahrazen
SB-1
V508B/3b Zvýšení provozní doby do GO pro vrtule od 1. 1. 1982. 19. 1. 1982 nahrazen
SB-1
V508B/4b Příručka pro technický provoz vrtulí V 508 - Změna v uložení závěsného čepu jistící pružiny na páce "Zv". 30. 6. 1984 nahrazen E-1500
V508B/5b Provozně technická příručka vrtule V 508B "Dotažení šroubků mikrospínače "V" regulátoru" - zrušit. 1. 1. 1987 nahrazen E-1500
V508B/10b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V508B/11b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V 508B/9b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

11. Typ vrtule: V 508D Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508D/1a Příručka pro technický provoz vrtule V 508D, "Kontrola radiální vůle v uložení listu" - zrušit. 11. 12. 1987 nahrazen E-1500
V508D/2a Podmíněné povolení provozu vrtulí V 508D na letounech TurboKruk. 9. 6. 1994 nahrazen
SB-1
V508D/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508D/4a Příručka pro technický provoz vrtule V 508D a V 508D-2 - doplnění "Omezení letové způsobilosti". 14. 9. 2001 nahrazen E-1500
V508D/5a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508D/6a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508D/1b Kontrola funkce omezovače otáček vrtule V 508D. 1. 10. 1983 nahrazen E-1500
V508D/2b Příručka pro technický provoz vrtulí V 508 - Změna v uložení závěsného čepu jistící pružiny na páce "Zv". 30. 6. 1984 nahrazen E-1500
V508D/3b Příručka pro technická provoz vrtule v 508D - "Dotažení šroubků mikrospínače "V" regulátoru" - zrušit. 18. 12. 1986 nahrazen E-1500
V508D/7b Opakované prodloužení doby do GO určené počtem roků uvedených vrtulí. 17. 1. 1997 nahrazen
SB-1
V508D/10b-R1 Příručka pro technický provoz vrtule V 508D - odlepení a nalepení odmrazovacích těles Goodrich. 11. 5. 2000 nahrazen E-1500
V508D/11b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V508D/12b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V 508D/9b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

12. Typ vrtule: V 508D-2 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor ( cz.pdf)
V508D-2/1a Příručka pro technický provoz vrtule V 508D a V 508D-2 - doplnění "Omezení letové způsobilosti" 14. 9. 2001 nahrazen E-1500
V508D-2/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508D-2/4a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508D-2/5a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508D-2/1b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V508D-2/2b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V 508D-2/3b Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

13. Typ vrtule: V 508D-AG Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508D-AG/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508D-AG/4a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508D-AG/5a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508D-AG/1b Opakované prodloužení doby do GO určené počtem roků uvedených vrtulí. 17. 1. 1997 nahrazen
SB-1
V508D-AG/4b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V508D-AG/5b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V 508D-AG/3b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

14. Typ vrtule: V 508E Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508E/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508E/4a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508E/5a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508E/1b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V508E/2b Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V 508E/3b Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

15. Typ vrtule: V 508E-AG Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508E-AG/3a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508E-AG/4a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508E-AG/5a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508E-AG/1b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V508E-AG/2b Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V 508E-AG/3b Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

16. Typ vrtule: V 508Z Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V508Z/1a Příručka pro technický provoz vrtule V 508Z - zrušit "Kontrola radiální vůle vrtulového listu". 30. 12. 1987 nahrazen E-1500
V508Z/3a Příručka pro technický provoz vrtule V 508Z - změna, - zvýšení max. otáček vrtule. 12. 4. 1989 nahrazen E-1500
V508Z/4a Seřízení regulátoru otáček LUN 7815.03 pro letouny Z 37T 1. a 2. série. 13. 4. 1989 nahrazen E-1500
V508Z/5a-R2 Počet generálních oprav a provozní lhůty v průběhu životnosti vrtulí řady V 508. 24. 5. 2002 nahrazen
SB-1
V508Z/6a Vydání nové "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 20. 6. 2003 nahrazen E-1500
V508Z/7a Změna "Provozně technické příručky vrtule V 508-typová řada". 9. 10. 2003 nahrazen E-1500
V508Z/1b Provozně technická příručka vrtule V 508Z - "Dotažení šroubků mikrospínače "V" regulátoru" - zrušit. 2. 1. 1987 nahrazen E-1500
V508Z/3b Opakované prodloužení doby do GO určené počtem roků uvedených vrtulí. 17. 1. 1997 nahrazen
SB-1
V508Z/6b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 nahrazen E-1500
V508Z/7b-R1 Označování leteckých vrtulí typové řady V 508. 9. 4. 2002 nahrazen E-1500
V 508Z/5b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

17. Typ vrtule: V 510 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V510/1a Provozně technická příručka vrtule V 510 - doplnění "Omezení letové způsobilosti pro Kanadu". 6. 3. 2001 010306.PDF
V510/2a Změna "Provozně technické příručky V 510". 11. 6. 2003 030611.PDF
V510/1b Provozně technická příručka vrtule V 510 - "Dotažení šroubků mikrospínače "V" regulátoru" - zrušit. 1. 12. 1987 871201.PDF
V510/2b Zvýšení provozní doby do generální opravy vrtulí V 510 vyrobených od 1.1.1986. 7. 9. 1988 nahrazen
SB-1
V510/3b Zvýšení provozní doby do generální opravy vrtulí V 510 vyrobených od v. č. 04 068 1003. 1. 1. 1991 nahrazen
SB-1
V510/5b-R1 Provozní doby do generální opravy vrtulí V 510 vyrobených od v. č. 52 068 1226. 21. 3. 2000 nahrazen
SB-1
V510/7b Opakované prodloužení doby do GO určené počtem roků uvedených vrtulí. 17. 1. 1997 nahrazen
SB-1
V510/9b Provozně technická příručka vrtule V 510 - Změna a doplnění postupů údržby. 29. 5. 1998 980529.PDF
V510/11b-R1 Provozně technická příručka vrtule V 510 - odlepení a nalepení odmrazovacích těles Goodrich. 12. 5. 2000 000512.PDF
V510/12b Snížení dopředného tahu v přistávacím režimu. 31. 10. 2000 001031.PDF
V510/13b Označování leteckých vrtulí typové řady V 510 7. 3. 2002 020307.PDF
V510/14b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 020617.PDF
V 510/10b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

18. Typ vrtule: V 510T Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V510T/1a-R1 Provozní lhůty do generální opravy vrtule V 510T. 17. 2. 2004 nahrazen
SB-1
V510T/1b Opakované prodloužení doby do GO určené počtem roků uvedených vrtulí. 17. 1. 1997 nahrazen
SB-1
V510T/4b Snížení dopředného tahu v přistávacím režimu. 31. 10. 2000 001031.PDF
V510T/5b Označování leteckých vrtulí typové řady V 510. 7. 3. 2002 020307.PDF
V 510T/3b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

19. Typ vrtule: V 510AG Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V510AG/1a Provozně technická příručka vrtule V 510AG - doplnění "Omezení letové způsobilosti pro Kanadu". 8. 3. 2001 010308.PDF
V510AG/1b Opakované prodloužení doby do GO určené počtem roků uvedených vrtulí. 17. 1. 1997 nahrazen
SB-1
V510AG/3b Provozně technická příručka vrtule V 510 - Změna a doplnění postupů údržby. 30. 5. 1998 980530.PDF
V510AG/5b Snížení dopředného tahu v přistávacím režimu. 31. 10. 2000 001031.PDF
V510AG/6b Označování leteckých vrtulí typové řady V 510. 7. 3. 2002 020307.PDF
V510AG/7b-R1 Zavedení jednotného šroubu a podložky pro všechny verze vrtulí typových řad V 508 a V 510. 17. 6. 2002 020617.PDF
V 510AG/4b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3

20. Typ vrtule: V 520 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
V520/6a Stanovení životnosti a dob do GO vrtulí V 520. 2. 4. 1985 nahrazen
SB-1
V 520/8b-R1 Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3
V520/9B Doba do generální opravy (TBO) a celková životnost vrtulí řady V520 17. 7. 2008 nahrazen
SB-1

21. Typ vrtule: AV 723 Up BACK Up (a) - Závazný    (b) - Informační
Bulletin č. Obsah Datum vydání Soubor (.PDF)
AV 723/1b Seznam platné dokumentace pro periodickou údržbu, standardní opravy a generální opravy leteckých vrtulí. 23. 2. 2007 nahrazen
SL-3


Acrobat Reader <- Please follow this link to download the free acrobat reader for viewing .pdf files

AVIA PROPELLER
Tel: (+420) 296 336 530; -32,    Fax: (+420) 296 336 519
E-Mail: sales@aviapropeller.cz, techsupport@aviapropeller.cz